Driftsstyret

Driftsstyret kan uttale seg om følgende:

  • Forslag til budsjett
  • Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
  • Fagplaner
  • Skolevurdering