Hovedseksjon

Driftsstyret

Skolens rektor er styrets sekretær, uten stemmerett.

Eksempler på oppgaver:

  • Vedta skolens budsjett og behandle dette innenfor tildelte rammer
  • Vedta skolens strategiske plan og virksomhetsplan for skolen
  • Se til at skolen driver skolebasert vurdering
  • Se til at skolen har en plan for hjem-skole-samarbeid
  • Behandle saker angående skolens fysiske og psykososiale miljø
  • Vedta skolens ordensreglement
  • Være en høringsinstans

Driftsstyret

Medlemmer 

 

Adresse 

e-postadresse 

 

Per Maxe  Ansatt 

Tromsøgata 38 

Per2912@osloskolen.no  

97598918 

Anne Stenseth 

Ansatt 

Nedre Ullevål 5, 0850 

Anne.stenseth@osloskolen.no  

 

 

 

 

 

 

Magnus Ravlo Stokke  

Foresatte

Rosenborggata 22, 

magnus.stokke@gmail.com  

97646412 

Halvor Rollag 

Foresatt 

Johannes Bruns gate 5, 0452 

Halvor.rollag@gmail.com  

95257266 

 

Politikker 

 

 

 

Vegard Rødseth Tokheim 

Fastings gate 5,0358 

vegard.tokheim@gmail.com 

vegard.rodseth.tokheim@spk.no 

40061561 

Gudmund Brede 

Ap 

Vallegata 12 c 

gudmundbrede@hotmail.com 

98017078 

Kaja Irgens 

MDG 

Jacob Aalls gate 58, 0364 

kajairg@gmail.com 

93099931