Hovedseksjon

Driftsstyret

Skolens rektor er styrets sekretær, uten stemmerett.

Eksempler på oppgaver:

  • Vedta skolens budsjett og behandle dette innenfor tildelte rammer
  • Vedta skolens strategiske plan og virksomhetsplan for skolen
  • Se til at skolen driver skolebasert vurdering
  • Se til at skolen har en plan for hjem-skole-samarbeid
  • Behandle saker angående skolens fysiske og psykososiale miljø
  • Vedta skolens ordensreglement
  • Være en høringsinstans