Vår profil

Skolen har ca 70 ansatte og 420 elever. Vi har 1. - 7. trinn og egne mottaksklasser for nyankomne elever. Dette er tilbud til elever som er nyankomne i landet og går i mottaksklassen i et år for å lære norsk.

Skolen ligger midt i et urbant miljø like ved Bislett stadion. Det er kort vei til Stensparken og St Hanshaugen.

Bolteløkka skole er en PALS-skole (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen). PALS er et skoleomfattende system for trygt læringsmiljø. Dette innebærer blant annet at vi har sterkt fokus på positiv elevatferd og arbeider for et godt arbeidsmiljø for elever med tydelige og støttende voksne. Vi mener at det å være en PALS-skole kan gi skolen et vedvarende løft faglig og relasjonsmessig, både for elevene og for personalet.