Hovedseksjon

Vår profil

Skolearbeidet preges i dag av kvalitet, helhetstenking og pedagogisk utvikling. Vi legger vekt på samspillet mellom den faglige-, metodiske- og sosiale kompetansen hos eleven.

Skolens arbeid med elevenes læringsmiljø kan oppsummeres med ordene; ansvar, omsorg og respekt. Skolen bruker ulike verktøy som bidrar til å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Læringsmiljøgruppa arbeider med skolens kultur i forhold til hvordan ansatte og elever skal utvikle sin egen og skolen felles kompetanse.

Skolen fokuserer på godt faglig innhold og variasjon av timene. Vi ønsker timer hvor elevene er aktive deltakere.

Elevrådet har en aktiv stemme på skolen, og er en viktig bidragsyter for å tilrettelegge for et godt læringsmiljø.

Brukerundersøkelsene for Aktivitetsskolen viser høy grad av trivsel. AKS oppleves som en trygg og god arena, med læringsstøttende og gode sosiale aktiviteter.