Kontakt AKS

Besøksadresse Eugeniesgt.10, 0168 Oslo

Vi er i annekset i øvre skolegård

e-post: aks.boltelokka@osloskolen.no

Leder for Aktivitetsskolen:

Marit Johansen, undervisningsinspektør.

Telefon 23475710

m.johansen@ude.oslo.kommune.no

Baseleder Storebasen Håvard Thorsby

Baseleder Lillebasen: Ove Tuverud

Telefon til basene: 23 47 57 11.