Hovedseksjon

Kontaktinformasjon

E-post: aks.boltelokka@osloskolen.no
Besøksadresse Eugeniesgt.10, 0168 Oslo

Leder for Aktivitetsskolen:

Caroline Haraldsen
Telefon 23475710

caroline.haraldsen@osloskolen.no

Baseleder Storebasen: 

Håvard Thorsby

Baseleder Lillebasen:

Ove Tuverud

Telefon til basene: 23 47 57 11