Hovedseksjon

Bokbyttehylle

Inspirert av fenomenet ”bookcrossing” har FAUs

leselystgruppe i samarbeid med skolen organisert et tilbud av bøker til barn. Det innebærer at barna på Bolteløkka skole kan ta en bok som de har lyst til å lese fra en spesiell bokhylle. Bokhyllen står plassert sentralt på skolen og er tydelig merket. Når boken er lest, kan de sette den  tilbake igjen eller beholde den, - eller sette en annen bok tilbake i bokhyllen. 

Har dere bøker hjemme til overs som egner seg for barn i skolealder? La barna sette bøkene inn i bokhyllen på skolen, og så er vi i gang! Representanter for FAU vil rydde, sortere og holde jevnlig oppsyn med bokhyllen.

Hilsen Leselystgruppen til FAU
Foreldrerådets arbeidsutvalg

les mer