Hovedseksjon

Skolens historie

elever på karneval

Høsten 1898 stod den nye Bolteløkken skole ferdig, og en, blank dag i oktober fant den høytidelige åpning sted. Med flagg og sang marsjerte 1299 elevene inn i skolegården for å ta i bruk den nye skolebygningen. Lenge var Bolteløkka en av byens største barneskoler, i klassene kunne det være 45 elever. Undervisning foregikk i to skift: formiddag fra 08.00 til 12.00, ettermiddag fra 12.00 til 16.00.

Der hvor skolen nå ligger, var det før en diger paddedam som strøkets unger hadde mye moro med. Bolteløkka er sentrumsskole i dag, den gang for mer enn 100 år siden, lå den på landet. I de fredelige gatene trippet høns og gjess og andre husdyr, kjøretøyene var hest og kjerre. Hartvig Halvorsen, som var overlærer eller rektor ved skolen rundt 1950, gikk som liten morgentur i Bolteløkken Allé og da møtte han en gris:

”Vi hilste på hverandre, jeg klødde den godt på ryggen, den snøftet fornøyd og gryntet og ruslet videre. Den skulle vel ned i "Urskogen” og bo for seg selv, slik som i eventyret om væren og grisen”. Urskogen ja, - det var fineste lekeplassen for strøkets barn i gamle dager. 

skolebygning sort hvitt