Ledelse og ansatte

Kontoret

Åpent fra kl. 08.00-15.30
Tlf.  23 46 64 50 
postmottak@ude.oslo.kommune.no (Merk e-post med Bolteløkka skole) 

Tilsynsvakt 

Mandag til torsdag 16.30 - 21.30, når det er skoledager. 916 76 595

Administrasjon og ledelse:

Rektor

Ronny Sollien Engebråten
ronny.engebraten@ude.oslo.kommune.no

Assisterende rektor

Kristin Standal
kristin.standal@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør og AKS-leder

Marit Johansen
m.johansen@ude.oslo.kommune.no

Sosiallærere

Gry Berntsen
gry.berntsen@ude.oslo.kommune.no

Johanna Gjelsvik
johanna.gjelsvik@ude.oslo.kommune.no

Vaktmester

Paul Nilsen

Renholdsleder

Irene Hagen

Team som ivaretar spesialpedagogikk og særskilt norskopplæring

Spesialpedagog Sun Elina Thorn  Rabben

Johanna Gjelsvik

Kjersti Åsheim

Spesiallærer Astrid Sørlie

Spesiallærer 

Skoleassistenter

Iman Raouf

Pooyaneh Ghorbani

Alexander Pettersen

Amalie Stensli

Zain Ebad Choudri

Amal Elais

2. trinn

3. trinn

Kontaktlærere:
Ingvild Bergh 

Sigrid Holtvedt

Endre Brynhildsen

Else Britt Herheim

4. trinn

Kontaktlærere 3. trinn:
Carl-Adrian Løw
Elise Torske

Svein Olav Standal 

6. trinn

Kontaktlærere 5. trinn:
Caroline Sand 
Fabian Arnestad
Per Roald Maxe

 

7. trinn

Kontaktlærer 7A: 
Christoffer Moe

Kontaktlærer 7B: 
Tone Meyer Anthonsen

Faglærere:

Dag Øyvind Jøraholmen

Mottaksklasser

Kontaktlærere:  
Ane Egeland
Elisabeth Keller Bærheim

Sahira Malick