Ledelse og ansatte

Kontoret

kl 08.00 - 15.30

boltelokka@ude.oslo.kommune.no 23 46 64 50 

 

Tilsynsvakt 

Mandag til torsdag 16.30 - 21.30, når det er skoledager. 916 76 595

 

Rektor

Ronny Sollien Engebråten

ronny.engebraten@ude.oslo.kommune.no

 

Assisterende rektor

Kristin Standal

kristin.standal@ude.oslo.kommune.no

 

Undervisningsinspektør og AKS-leder

Marit Johansen

m.johansen@ude.oslo.kommune.no

 

Sosiallærer

Gry Berntsen

gry.berntsen@ude.oslo.kommune.no

 

Johanna Gjelsvik

johanna.gjelsvik@ude.oslo.kommune.no

Vaktmester

Paul Nilsen

 

Renholdsleder

Irene Hagen