Ledelse og ansatte

Kontoret

kl 08.00 - 15.30

boltelokka@ude.oslo.kommune.no 23 46 64 50 

 

Tilsynsvakt 

Mandag til torsdag 16.30 - 21.30, når det er skoledager. 916 76 595

 

Rektor

Ronny Sollien Engebråten

ronny.engebraten@ude.oslo.kommune.no

 

Assisterende rektor

Kristin Standal

kristin.standal@ude.oslo.kommune.no

 

Undervisningsinspektør og AKS-leder

Marit Johansen

m.johansen@ude.oslo.kommune.no

 

Sosiallærer

Gry Berntsen

gry.berntsen@ude.oslo.kommune.no

 

Johanna Gjelsvik

johanna.gjelsvik@ude.oslo.kommune.no

Vaktmester

Paul Nilsen

 

Renholdsleder

Irene Hagen

Biblioteket

Team som ivaretar spesialpedagogikk og særskilt norskopplæring

Spesialpedagog Sun Elina Thorn  Rabben

Spesiallærer Astrid Sørlie

Spesiallærer Ragnhild Hellesylt

Skoleassistenter

Iman Raouf

Thomas Sandvik

Pooyaneh Ghorbani

Alexander Pettersen

Amalie Stensli

Zain Ebad Choudri

Amal Elais

1. trinn

Kontaktlærere 1A:

Ragnhild Emilie Kjølstad

Maren Lund

 

Kontaktlærere 1B:

Mari Andersen

Anne Stenseth

 

 

2. trinn

Kontaktlærere 2A:

 Ingvild Bergh + 1 ny

Kontaktlærere 2B:

Anna Katrine Olerud 

Sigrid Holtvedt

3. trinn

4. trinn

Kontaktlærere 4. trinn:

 Kristine Dahl Helland

 Heidi Nybakk

Trond Thomassen

5. trinn

Kontaktlærere 5. trinn:

Caroline Sand 

Fabian Arnestad

Per Roald Maxe

 

 

Faglærer Elias Garshol Leikanger

6. trinn

Kontaktlærer 6 A: Christoffer Moe

Kontaktlærer 6 B: Tone Meyer Anthonsen

 Faglærere:

Svein Olav Standal  

Elias Garshol Leikanger

7. trinn

Kontaktlærer 7A: Cathrine Andrea Helgesen

Kontaktlærer 7B: Magnus Kalland

Faglærere:  

Svein Olav Standal 

Elias Garshol Leikanger

 

Mottaksklasser

Kontaktlærer:  Ane Egeland

Kontaktlærer: Elisabeth Keller Bærheim

Faglærer: Ragnhild Hellesylt