Ledelse og ansatte

Kontoret

Åpent fra kl. 08.00-15.30
Tlf.  23 46 64 50 
postmottak@ude.oslo.kommune.no (Merk e-post med Bolteløkka skole) 

Tilsynsvakt 

Mandag til torsdag 16.30 - 21.30, når det er skoledager. 916 76 595

Administrasjon og ledelse:

Rektor

Ronny

Ronny Sollien Engebråten
ronny.engebraten@osloskolen.no

Assisterende rektor

Kristin Standal
kristin.standal@osloskolen.no

AKS-leder

 

Caroline Asdal 

caroline.asdal@osloskolen.no

Sosiallærere

Gry Berntsen
gry.berntsen@osloskolen.no

Johanna Gjelsvik
johanna.gjelsvik@osloskolen.no

Vaktmester

Paul Nilsen

Renholdsleder

Irene Hagen

 

1. trinn

Kontaktlærere: 

Kristine Dahl Helland
Heidi Nybakk

Helin Haslestad Føreid

Ragnhild Hellesylt ressurslærere


Assistenter:

Amal Elais og Iman Raouf

2. trinn

Kontaktlærere:
Ragnhild Emilie Kjølstad
Maren Lund

Mari Andersen
Anne Stenseth

Assistent:

Amalie Stensli

3. trinn

Kontaktlærere:
Ingvild Bergh 

Sigrid Holtvedt

Endre Brynhildsen

Else Britt Herheim

Ane Egelamd

 

Assistent:

Kristine Amundlien

4. trinn

Kontaktlærere:
Carl-Adrian Løw
Elise Torske

Svein Olav Standal 

Assistent:

Pooyaneh Ghorbani

5. trinn

Kontaktlærere:
Trond Thomassen

Anna Katrine Olerud

Magnus Kalland

Elias Garshol Leikanger 

Assistent:

Jonas Allesson

6. trinn

Kontaktlærere:
Caroline Sand 
Fabian Arnestad
Per Roald Maxe 

Assistent:

Jonas Hegna Lindbæck

 

7. trinn

Kontaktlærere:
Christoffer Moe

Tone Meyer Anthonsen

Faglærere:

Dag Øyvind Jøraholmen

Elias Garshol Leikanger

Assistent:

Aleksander Pettersen

Team som ivaretar spesialpedagogikk og særskilt norskopplæring

Mottaksklasser

Kontaktlærere:  
Elisabeth Keller Bærheim

Sahira Malick

Assistent:

Suhaila Zolfaghari