Ledelse og ansatte

Kontoret

kl 08.00 - 15.30

boltelokka@ude.oslo.kommune.no 23 46 64 50 

 

Tilsynsvakt 

Mandag til torsdag 16.30 - 21.30, når det er skoledager. 916 76 595

 

Rektor

Ronny Sollien Engebråten

ronny.engebraten@ude.oslo.kommune.no

 

Assisterende rektor

Kristin Standal

kristin.standal@ude.oslo.kommune.no

 

Undervisningsinspektør og AKS-leder

Marit Johansen

m.johansen@ude.oslo.kommune.no

 

Sosiallærer

Gry Berntsen

gry.berntsen@ude.oslo.kommune.no

 

Johanna Gjelsvik

johanna.gjelsvik@ude.oslo.kommune.no

Vaktmester

Paul Nilsen

 

Renholdsleder

Irene Hagen

Biblioteket
Team som ivaretar spesialpedagogikk og særskilt norskopplæring

Spesialpedagog Britt Paulsen

Spesialpedagog Sun Elina Thorn  Rabben

Spesiallærer Astrid Sørlie

Spesiallærer Ragnhild Hellesylt

Skoleassistenter

Iman Raouf

Jorid Løken

Thomas Sandvik

Pooyaneh Ghorbani

Alexander Pettersen

Amalie Stensli

Zain Ebad Choudri

Amal Elais

1. trinn

Kontaktlærere 1A 

Ragnhild Emilie Kjølstad

Maren Lund

 

Kontaktlærere 1B 

Mari Andersen

Anne Stenseth

 

 

2. trinn

Kontaktlærere 2A 

 Ingvild Bergh + 1 ny

Kontaktlærere 2B

Anna Katrine Olerud og Sigrid Holtvedt

3. trinn
4. trinn

Kontaktlærere 4. trinn 

 Kristine Dahl Helland

 Heidi Nybakk

Trond Thomassen

5. trinn

Kontaktlærere 5. trinn

Caroline Sand 

Fabian Arnestad

Per Roald Maxe

 

 

Faglærer Elias Garshol Leikanger

6. trinn

Kontaktlærer 6 A Christoffer Moe

Kontaktlærer 6 B Tone Meyer Anthonsen

 Faglærere Svein Olav Standal  og Elias Garshol Leikanger

7. trinn

Kontaktlærer 7A Cathrine Andrea Helgesen

Kontaktlærer 7B Magnus Kalland

Faglærere  Svein Olav Standal og Elias Garshol Leikanger

 

Mottaksklasser

Kontaktlærer  Ane Egeland

Kontaktlærer Elisabeth Keller Bærheim

Faglærer Ragnhild Hellesylt