Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Kontoret

Åpent fra kl. 08.00-15.30
Tlf.  23 46 64 50 
postmottak@osloskolen.no (Merk e-post med Bolteløkka skole) 

Tilsynsvakt 

Mandag til torsdag 16.30 - 21.30, når det er skoledager. 916 76 595

Administrasjon og ledelse:

Rektor

Ronny

Ronny Sollien Engebråten
ronny.engebraten@osloskolen.no

Assisterende rektor

Kristin Standal
kristin.standal@osloskolen.no

AKS-leder

 

Caroline Haraldsen

caroline.haraldsen@osloskolen.no

Sosiallærere

Gry Berntsen
gry.berntsen@osloskolen.no

Johanna Gjelsvik
johanna.gjelsvik@osloskolen.no

Vaktmester

Paul Nilsen

Renholdsleder

Irene Hagen

 

Ansatte

2. trinn

Kontaktlærere: 

Heidi Nybakk

Helin Haslestad Føreid

Dag Øyvind Jøraholmen

Ragnhild Hellesylt ressurslærere

Svømming

Elias Leikanger
Assistenter:

Amal Elais

3. trinn

4. trinn

Kontaktlærere:
Ingvild Bergh 

Sigrid Holtvedt

Endre Brynhildsen

Svømming

Elias Leikanger

 

Assistent:

Kristine Amundlien

5. trinn

Kontaktlærere:
Elise Torske

Svein Olav Standal

Tone Mayer Antonsen

 

Assistent:

 

6. trinn

Kontaktlærere:
Ane Egeland
Maguns Kalland
Niels Bjørnstad

Assistent:

 

 

7. trinn

Kontaktlærere:
Caroline Sand

Per Maxe

Fabian Arnestad

Assistent:

 

Team som ivaretar spesialpedagogikk og særskilt norskopplæring

Mottaksklasser