Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Kontoret

Åpent fra kl. 08.00-15.30
Tlf.  23 46 64 50 
postmottak@osloskolen.no (Merk e-post med Bolteløkka skole) 

Tilsynsvakt 

Mandag til torsdag 16.30 - 21.30, når det er skoledager. 916 76 595

Administrasjon og ledelse:

Rektor

Ronny

Ronny Sollien Engebråten

Assisterende rektor

Lene Fossum-Lange.jpg

Lene Fossum-Lange

AKS-leder

 

Caroline Haraldsen

 

Sosiallærere

Gry Berntsen

Johanna Gjelsvik

Vaktmester

Arne Morten Malmström

 

Renholdsleder

Hirmete Veliji

 

 

Ansatte

01. trinn

04. trinn

Kontaktlærere:

Niklas Tilley Solhaug

Tone Meyer Anthonsen

 

Christopher Moe

 

Svømming

Elias Leikanger

 

Assistent:

 

05. trinn

Kontaktlærere:

Anne Stenseth

Trond Thomassen

Per Maxe

 

Assistent:

 

06. trinn

07. trinn

Kontaktlærere:
Svein Olav Standal

Elise Torske

Kroppsøving:

Elias Leikanger

Assistent:

 

 

Team som ivaretar spesialpedagogikk og særskilt norskopplæring

Mottaksklasser