Hovedseksjon

Leksehjelp på Bolteløkka skole

Hvorfor har vi lekser?

Lekser skal være en del av elevenes læring. Læring har to aspekter: Forstå lærestoffet og øve og trene nok til stoffet blir en del av det man kan si man kan og mestrer. Både hjem og skole har delansvar for begge aspekter. Skolen tar hovedansvar for læringsdelen; for å gjennomgå nytt stoff og sørge for at elevene forstår. Så må hjemmet bidra til å sikre at det enkelte barn får nok trening til at stoffet sitter – at de får øvd seg nok. Det er det rett og slett ikke nok tid til i løpet av skoleuken. Hvis barna skal få nok trening (overlæring - som det gjerne kalles i skolen), må hjemmet støtte barnet og sørge for at de får øvd seg nok og at leksene blir gjort.

Tid

På Bolteløkka skole regner vi med at leksene tar ca 30 minutter per dag i 1.klasse, økende til omkring 45 minutter i 4.klasse. På mellomtrinnet, 5.-7.trinn, øker leksemengden etter hvert til ca 1 time per dag. Fram mot en varslet prøve eller i prosjektperioder, kan noe ekstra tid komme i tillegg for de eldste.
Hvis elevene over tid avviker fra anbefalt tidsbruk (for lite eller for mye), bør lærer, foresatte og eleven selv, drøfte endringer. Da bør leksemengden tilpasses bedre ift den enkelte, for å sikre en god tilpassing.

Tilbud om leksetid på skolen

1.og 2.trinn har ikke ordinært leksehjelptilbud, men AKS har organisert lesetrening med elevene. 1. trinn på skolens bibliotek og 2. trinn på AKS bibliotek/stillerom. 3., 4., 5., 6. og 7.trinn har tilbud om leksehjelp enten i klasserommet eller på datarom/bibliotek hver uke. Mottak har obligatorisk leksehjelp fastlagt i timeplanen sin. Lærere og/ eller skoleassistenter er til stede og kan hjelpe til noe. Vi minner likevel om at det er viktig at foresatte etterspør leksene og at man leser med egne barn hver dag, også de eldste.

Foreldre engasjert i barnas læring

For at elevene skal oppfatte skole og læring som VIKTIG, er foresattes engasjement avgjørende. Gode arbeidsvaner innarbeides i skoleårene og skal vare livet ut. Det må vi sammen hjelpe barna med!