Hovedseksjon

Hva skjer fram til skolestart?

Skolestart

Innskriving:

Utdanningsetaten sender ut et brev til foresatte med et digitalt innskrivingsskjema som foresatte må fylle ut. Brevet er signert rektor på den enkelte skole. Foresatte må fylle ut skjemaet i perioden 16.11.2023-12.12.2023.

Barn som bor i Bolteløkka skoles inntaksområde vil få skriftlig vedtak om skoleplass, innen 4.april 2024. Barn som flytter inn i skolens område må melde adresseendring, innen 15.mars for å få skriftlig vedtak, innen 4.april 2024.

Bli-kjent-dag (innskrivingsdag) og førskoledag: 

31. januar- Bli-kjent-dag

5.juni-  Førskoledag m/ foreldremøte

For mer info se i skolestarterklubb-brosjyre under fanen Bolteløkkas skolestartklubb 

Søke plass på Aktivitetsskolen (AKS): 

Søknadsfrist for å søke AKS-plass er 1. april. Dere trenger ikke å søke plass på AKS før skolen har sendt tilbud om skoleplass. For utfyllende informasjon om AKS-tilbudet i Oslo og AKS-tilbudet på Bolteløkka, sjekk ut fanen Aktivitetsskolen. Her skal dere også søke om plass.