Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådets oppgave er å representere elevene på skolen overfor rektor og andre på skolen. Elevrådet skal snakke for alle elevene på skolen. De som velges har ansvar for å ta viktige saker fra klasse  til elevrådet og videre til skoleledelsen.