Hovedseksjon

Byggearbeider

Byggestart er satt til vår 2020 og vi må flytte ut fra 1. januar 2020. Ferdigstillelse er satt til skolestart 2022.