Fakkeltog før jul.

Elevene på 7. trinn bar fakler og gikk på begge sider av toget. Alle elevene deltok i fakkeltog fra skolen til Stensparken. Derfra fortsatte en gruppe til Fagerborg kirke og julegudstjeneste. En gruppe gikk tilbake til skolens festsal til lysfest med julefortellnger og sang.