Første skoledag på Bolteløkka skole

Gutt og jente, skoleelementer

Alle som skal begynne i første klasse møter i øvre skolegård 09:30. Der blir alle ropt opp før de går sammen med læreren til klasserommet sitt. Skoledagen varer til 13:00.

Alle andre trinn møter 08.30 og følger sin faste timeplan.