Takster på AKS

Gutt og jente illustrasjon

Inntekter

tom kr 239 409

tom kr 425 616

fra kr 425 617

Heltidsplass

704

1 294

3 299

Gratis kjernetid

252

   462

1 069

Deltidsplass

452

   832

2 230

 

Kost er innberegnet i tallene for oppholdsbetalingen for heltidsplass og deltidsplass.

Det betales ikke for kost for gratis kjernetid.

 

Foresatte til barn på 1.-4.trinn skal ikke betale mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt. Dette er en statlig ordning. Inntektsgrensen for 2022 er kr 604 817.-

IST Everyday er lagt til rette for at foresatte skal få den mest gunstige oppholdsbetalingen av de to ordningene.