Det blir ikke bussing til Brynseng

skolebygning sort hvitt

Elevene får paviljongskole i nærmiljøet. Det blir ingen flytting dette skoleåret. Vi kommer tilbake til når og hvordan dette blir når vi vet mer.