Skolebehovsplan 2019–2028

bilde av brosjyre

Skolebehovsplanen 2019–2028 – høring

Skolebehovsplanen er Utdanningsetatens forslag til løsninger for å dekke behovet for elevplasser i planperioden, og er basert på analyser av Oslo kommunes befolkningsframskrivinger fra oktober 2017.

Det er foreslått at Bolteløkka skole skal rehabiliteres. FAU og driftsstyret vil komme med en kommentar til høringsutkastet.

 

Høringsfristen er 24. mai 2018.

 

Lenke til Skolebehovsplanen