Ansvar, omsorg og respekt.

barn i allsang i festsalen

Raskt i gang etter påskeferien med samling i festsalen. Påminnelser om hvordan vi skal være mot hverandre når vi viser ansvar, omsorg og respekt. Klasse 3A ledet oss i allsang. Ansatte skapte latter ved å vise hvoran vi ikke skal gjøre.