PALS-belønning på AKS

mann med nisselue

Alle på AKS fikk juleteater i PALS-premie. Det fikk de for:

Alle gangene de hjalp en medelev

Alle gangene de lot flere bli med på leken

Alle gangene de hentet hjelp til noen

Alle gangene de møtte andre med et smil

Alle gangene de hang klær og sekk fint på plassen sin

Alle gangene de var med på å rydde

Alle gangene de tok ansvar