Ønske om større skolegård

Barn hopper paradis.

Bolteløkka skole har trange kår for lek og aktivitet utendørs. Det er et ønske om å utvide området ved  stenge en del av Bolteløkka allè og ved at kommunen kjøper en nabotomt som det skal bygges nye boliger på.

Ordføreren kom på besøk og Vårt Oslo dekket saken, les det her