Høstbrev til foresatte

blader med høstfarger

Så har vi kommet til skolens høstferie og det kan være fint å ta en oppsummering av aktivitetene på Bolteløkka skole så langt. I høstbrevet kan dere lese litt om hva elevene har arbeidet med og vært med på. Det er litt fra ledelsen, fra hvert trinn, fra mottaksklassene og fra AKS.

Høstbrev 2018 finner du her