Hovedseksjon

Gratis heldagsplass AKS på 1. trinn for lavinntektsfamilier

AKS-figurer-gul

Familier/husholdninger med barn på 1.trinn, og med en samlet inntekt under 604 817 kr, vil få gratis opphold i AKS. Ordningen gjelder fra 1.8.2022.

Det er gitt forbehold om støtte for våren 2023, ettersom Stortinget kan komme til å vedta endringer i budsjettet. 

For å få redusert prisen for AKS på grunn av lav inntekt må du fylle ut dette skjemaet og legge ved dokumentasjon på husholdningens inntekt.

Her er lenke til skjema for å søke: https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13353198-1625222829/Tjenester%20og%20tilbud/Skole%20og%20utdanning/Aktivitetsskolen/Egenerklskjema-Aktivitetsskolen%281%29.pdf 

Skjemaet sendes til Bolteløkka skole, enten per e-post eller post. 

E-post: caroline.haraldsen@osloskolen.no 

Postadresse: Bolteløkka skole v/Caroline Haraldsen, Eugenies gate 10, 0168 Oslo