God sommer 2019

Solsikker

Skolen har ferie og elevene er spredd for alle vinder, noen uker. Vi på Bolteløkka ønsker alle elever med familie en riktig god sommer.

Her er et sommerbrev med litt info om siste semester