Gratis AKS for 2. trinn ble utsatt til neste år.

AKS-figurer-blå

Det er vedtatt at ordningen med gratis deltidsplass videreføres for neste år for 1. trinn.

På grunn av korona-situasjonen og økte utgifter for kommunen er et foreslått å utsette tilbudet om å utvide ordningen med gratis kjernetid i AKS til også å gjelde for 2. trinn. For Bolteløkka betyr det at de som går i 1. trinn fra august får gratis kjernetid. 

Plassen går automatisk til barnet går ut av 4. trinn dersom den ikke sies opp. De som begynner i 2. trinn nå vil dermed få faktura uten gratis kjernetid. For priser se Oslo kommune eller følg link fra AKS på vår side. Ta kontakt med Marit Johansen om du har spørsmål.