Gratis AKS for 1. og 2. trinn fra august 2020

AKS-figurer-gul

Det er vedtatt at ordningen med gratis deltidsplass videreføres for neste år. Les mer om vilkår her.