Bolteløkka AKS i sommer

veggteppe laget av elever

Aktivitetsskolen holder åpent i skolens sommerferie i juni og i august. Bli med oss på tur og fine dager på Bolteløkka. Se sommerens program:

AKS i juni

Storebasen i august

Lillebasen i august

Har dere glemt å melde på, eller behovet endrer seg? Ta kontakt med oss.

De som begynner i 1. klasse i august kan delta på AKS fra 1. august. For å søke plass i AKS gå til

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/