Skoleplass og skolebytte

Søk skoleplass på Bolteløkka når du har en annen skole som nærskole:
Fyll ut søknadsskjema og lever/send til Bolteløkka skole. Se adresse nede på siden. Ledige plasser tildeles fortløpende.

For høstens skolestartere: Alle søknader som har kommet inn før 1. mai 2020  besvares 13. mai.

Søk skoleplass på en annen skole når du har Bolteløkka som nærskole:
Hvis en elev på Bolteløkka skole ønsker å bytte skole, må dere først søke den nye skolen om plass. Kopi av søknaden sendes til oss.

 Når dere mottar vedtak om skoleplass fra den nye skolen, sier dere opp skoleplassen på Bolteløkka. Vi skriver ut eleven og oversender elevopplysninger til den nye skolen.

Søke om å få beholde skoleplassen ved Bolteløkka hvis dere flytter ut av skolens inntaksområde:
Hvis dere flytter, må dere sende skriftlig adresseendring til Bolteløkka skole. Om den nye adressen ligger utenfor Bolteløkkas inntaksområde, og dere ønsker å beholde plassen, må det søkes skolebytte til Bolteløkka skole.

Det er alltid viktig for skolen å ha rett adresse til alle elevene.

Skjema uten sensitivt innhold kan sendes til postmottak@ude.oslo.kommune.no med Bolteløkka i emnefeltet, eller leveres til skolen.

Skjema med sensitivt innhold kan sendes som brev til Utdanningsetaten, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo eller leveres til skolen.

Besøksadresse til skolen er Eugenies gate 10.

Les mer om skoleplass, søknad og oppsigelse av skoleplass i Osloskolen