Skoleplass og skolebytte

 

Dersom en elev på Bolteløkka skole skal søke om skolebytte innenfor Oslo kommune eller ved andre skoler, må det først søkes den nye skolen om plass. Kopi av søknaden sendes til oss.

 

Når dere mottar vedtak om skoleplass fra den nye skolen, sier dere opp skoleplassen hos oss. Vi skriver ut eleven og oversender elevopplysninger til den nye skolen.

Dersom dere flytter, gis det skriftlig beskjed om adresseendringen til skolen. Om den nye adressen ligger utenfor skolen inntaksområde og dere ønsker å beholde plassen må det søkes skolebytte til Bolteløkka skole.

Sendes til Eugenies gate 10, 0168 Oslo eller på e-post til: boltelokka@ude.oslo.kommune.no.

 

Klikk på linken under for å komme til Oslo kommunes informasjon om skoleplass, søknad og oppsigelse.

 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoler-og-skoletilhorighet/bytte-skole/