Skoleplass og skolebytte

Søk skoleplass på Bolteløkka når du har en annen skole som nærskole:

Benytt digitalt søknadskeme i lenken under.

 

Søk skoleplass på en annen skole når du har Bolteløkka som nærskole:


Benytt digitaltsøknadskjema i lenken under.

 

Søke om å få beholde skoleplassen ved Bolteløkka hvis dere flytter ut av skolens inntaksområde:
Hvis dere flytter, må dere sende skriftlig adresseendring til Bolteløkka skole. Om den nye adressen ligger utenfor Bolteløkkas inntaksområde, og dere ønsker å beholde plassen, må det søkes skolebytte til Bolteløkka skole.

 

Det er alltid viktig for skolen å ha rett adresse til alle elevene.

 

For søknad om skolebytte ber vi om at digitalt søknadskjema benyttes - se vår nettside https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleoversikt-og-skoletilhorighet/bytte-grunnskole/under punktet -  Vi ønsker plass på en annen skole enn nærskolen

 

Besøksadresse til skolen er Eugenies gate 10.

Les mer om skoleplass, søknad og oppsigelse av skoleplass i Osloskolen