SMS mellom skole/aks og hjem

Bolteløkka bruker Teletopia for å sende SMS (41 71 61 12)

Hensikten med SMS-ordningen:

  • Send melding som beskjed til AKS
  • Motta viktige påminnelser og endringer fra skolen
  • Skolen sender SMS ved uforutsette hendelser

 

Eksempel på SMS:

BOT (AKS) Anne hentes av mormor i dag

Meldingen sendes til 41 71 61 12.