Skolehelsetjenesten

Helsesykepleiere

Navn: Lene Mari Fladberg
Tilstede: Mandag, onsdag, torsdag og fredag,  kl. 09.00- 15.00
Tlf: 91749126
E-post: lenemari.fladberg@bsh.oslo.kommune.no

Anette Kløvfell Røyert
Tilstede mandag og fredag 09.00-15.00
Tlf. 477 80 834
anette.royert@bsh.oslo.kommune.no

Fysioterapeut

Navn: Elizabeth Mathisen
Tilstede ved behov
Tlf 90411540
E-post: elizabeth.mathisen@bsh.oslo.kommune.no

Elevene følges opp etter et fast program anbefalt av Statens helsetilsyn, hvor vaksinering, helseundersøkelser, undervisning og veiledning, både individuelt og i grupper, inngår.

Alle elever får tilbud om vaksinasjon ut i fra nasjonale retningslinjer.

Skolehelsetjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Skolehelsetjenesten består av helsesøster som er tilstede på skolen faste dager. Helsesøster er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid. Fysioterapeut som er tilstede ved behov. Skolelege og ergoterapeut er tilknyttet tjenesten. Kontakt formidles via helsesøster.

Vi er tilgjengelig for elever som strever med ulike helseproblemer, og oppfordrer foreldre/foresatte og elever til å ta kontakt ved spørsmål og behov for veiledning eller oppfølging. Der det er aktuelt, henvises barn videre til andre samarbeidsinstanser. Vi samarbeider blant annet med foresatte, skolen, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), skoletannlege, PP tjenesten og barnevernet.

Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (j.fr helsepersonelloven).

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider