Skolehelsetjenesten ved Bolteløkka skole

Elevene følges opp etter et fast program anbefalt av Statens helsetilsyn, hvor vaksinering, helseundersøkelser, undervisning og veiledning, både individuelt og i grupper, inngår.

Alle elever får tilbud om vaksinasjon ut i fra nasjonale retningslinjer.

Skolehelsetjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Skolehelsetjenesten består av helsesøster som er tilstede på skolen faste dager. Helsesøster er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid. Fysioterapeut som er tilstede ved behov. Skolelege og ergoterapeut er tilknyttet tjenesten. Kontakt formidles via helsesøster.

Vi er tilgjengelig for elever som strever med ulike helseproblemer, og oppfordrer foreldre/foresatte og elever til å ta kontakt ved spørsmål og behov for veiledning eller oppfølging. Der det er aktuelt, henvises barn videre til andre samarbeidsinstanser. Vi samarbeider blant annet med foresatte, skolen, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), skoletannlege, PP tjenesten og barnevernet.

 

Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (j.fr helsepersonelloven).

 

Helsesøster 

Navn:           Katrine Dale-Åkerlund

Tilstede:     Mandag, onsdag og torsdag, samt fredag i partallsuker kl. 08.30- 14.30

Tlf:                482 36 349

Mail:        

katrine.dale-akerlund@bsh.oslo.kommune.no

  

Fysioterapeut

Navn:              Julie Lassemo

Tilstede          ved behov

Tlf                   414 80 627

Mail              julie.lassemo@bsh.oslo.kommune.no