Aksjon mot hodelus

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta på nasjonale, halvårige aksjoner mot hodelus som organisasjonen Lusefri Norge arrangerer hvert år i uke 10 og 35. Alle elever, familiemedlemmer og ansatte bør sjekkes for hodelus i denne perioden.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Mvh, 
Helsesøster
Lene Mari Fladberg
Skolehelsetjenesten bydel St. Hanshaugen
Mail: lenemari.fladberg@bsh.oslo.kommune.no
Tlf. 90 25 81 29