Aksjon mot hodelus

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta på nasjonale, halvårige aksjoner mot hodelus i uke 10 og 35. Alle elever, familiemedlemmer og ansatte bør sjekkes for hodelus i denne perioden. Vedlagt ligger et informasjonsskriv til elever og foresatte med råd for sjekk og behandling av hodelus. Det er fint om dette formidles til alle foreldre/ foresatte, samt legges ut på skolens nettside. Forøvrig ligger det mye god informasjon om hodelus på FHI sine nettsider: https://www.fhi.no/ml/skadedyr/lus/ . Her kan dere også finne informasjonsskrivet på andre språk.