Skattkammeret

ski

Skattkammeret er en utlånssentral som tilbyr barn og unge gratis utlån av sports- og friluftslivsutstyr. Skattkammeret har lokaler i kjeleren på Bislett Stadion og har åpent mandag og onsdag klokken 18.00 - 20.00.
Ved utlån betales et depositum på 100 kroner som tilbakebetales når utstyret leveres. Skattkammeret drives av Kirkens Bymisjon, ved St. Hanshaugen Frivilligsentral.
Mer informasjon på facebook eller www.skattkammeret.no