LeseUtviklingsSkjema

Bokstabel

Skjemaet er bygget på forskning om hvordan barn lærer å lese, og kan brukes til å finne ut hvor langt den enkelte elev er kommet i sin leseutvikling. Verktøyet kan nyttes til å plassere alle lesere, uavhengig av alder, inn på et ferdighetstrinn, pedagogisk kalt utviklingstrinn. LUS-skjemaet er delt i 19 progressive trinn, der trinn 18 er delt i tre nivåer.

LUS kartlegger situasjonen, men kommer ikke med forslag til metoder eller organisering for å få til bedring. Når lærere plasserer elevene på ulike trinn i leseutviklingsskjemaet, vil det ligge implisitt hva eleven mestrer, og hva eleven ikke mestrer i lesesituasjonen. På den måten kan LUS være et utgangspunkt for endring og utvikling. 

En «LUS-skole» omtales som en skole med:

  • fokus på lesing
  • en gjennomgående forståelse av at leseferdighet er grunnleggende for arbeidet med alle fag
  • fokus på kvalitetsrelatert vurdering
  • rom for diskusjoner om vurdering
  • åpenhet for å ta i bruk ulike metoder i arbeidet med lesing og skriving
  • praksis påvirket av resultater
  • LUS-resultater som grunnlag for ressursfordeling og organisering (ledelsesperspektiv)

LUS Skjemaet er delt i tre faser, fra det helt enkle med gjenkjennelse av ordbildet av eget navn, til evnen til å fordype seg i en større, komplisert tekst og raskt identifisere tekstens innhold og struktur. LUS er et verktøy for læreren, og bidrar til å holde fokus på det eleven kan, og mindre på det eleven ikke kan. Videre blir neste utviklingstrinn synliggjort. Skolene sitter på den pedagogiske kompetansen og kjennskap til det helhetlige bildet til eleven, og dette danner grunnlaget for de individuelle tiltakene som bør følge en LUS-kartlegging.

Vi informerer om den enkelte elevs lesekompetanse på utviklingssamtaler og gjennom den skriftlige vurderingen to ganger per år. Vi kommer gjerne med tips om anbefalt litteratur for den enkelte, for at han eller hun skal finne bøker som passer både interesse og ferdighetsnivå. Snakk med kontaktlærer eller bibliotekar.

For deg som vil vite mer om LUS

Kartleggingsverktøyet LUS ble utviklet av den svenske leseforskeren Bo Sundblad og en gruppe lærere i Stockholm tidlig på 80-tallet, og det ble tatt i bruk på skoler i Stockholm. Verktøyet gjør det mulig å plassere alle lesere, uansett alder, inn på et utviklingstrinn. Denne plasseringen gjøres på grunnlag av lærerens vurdering av elevens leseutvikling med utgangspunkt i hvert punkt ( kvalitet) i LUS.

LUS-kartleggingen kan brukes på ulike nivåer. Den gir læreren mulighet til å følge den enkelte elevs utvikling og til å gi eleven og foresatte informasjon om nivå. Denne informasjonen gir grunnlag for å etablere et samarbeid om bedring av elevens lesekompetanse.