Lekeledere

barn i lek

PALS-teamet på Bolteløkka har satt i gang et lekeleder prosjekt sammen med 4. og 7.trinn. I storefri mandag, onsdag og fredag vil 2-3 elever fra 4. og 7. klasse ha ansvar for å sette i gang og lede lekaktivitet i skolegården.  Det henger oppslag i oppgang A og B med oversikt over dagens aktivitet.

Vi håper med dette at friminuttene vil bli enda bedre for alle barna. Alle som vil får være med på aktivitetene og lekelederne vil invitere barn til å være med.  Lekelederne vil være synlige i skolegården da de bruker oransje vester. elev med vest