Hovedseksjon

Arbeid mot mobbing

Mobbing:

Bolteløkka skoles prosedyre for arbeidet hvis vi oppdager mobbing, er en lokalt utarbeidet plan, men bygger på råd fra Tor Berntsen, tidligere lærer og Olweusinstruktør.

 

Krenkende adferd:

På Bolteløkka skole følger vi prosedyren for ”Arbeid mot mobbing” også når vi opplever episoder med krenkende adferd, selv om vi kanskje ikke har eller kan definere det som mobbing.

 

Hva gjør du ved mistanke om mobbing? (Mellom elever)

 

1. Undersøk.

Ved mistanke om mobbing skal læreren samle inn så mye informasjon/dokumentasjon som mulig. Dette gjør man ved å snakke med den som blir mobbet, med elever, den som mistenkes for mobbing, andre lærere, foresatte og ved å sjekke i elevmappen.

 

 • Det er viktig å ikke skape rykter og stress mens man undersøker.

 • Det er viktig at informasjonsjakten ikke kan føres tilbake til en bestemt person. Det kan derfor lønne seg å stille generelle spørsmål først til flere personer, og på den måten skaffe seg flere kilder. Selvfølgelig må læreren kunne garantere anonymitet til de som gir ut opplysninger.

 • Når man skal snakke med foresatte er det viktig at man ikke skaper unødvendig stress ved å snakke om en potensiell mobbesituasjon. Snakk heller om trivsel/mistrivsel på dette stadiet.

   

  Skaff deg informasjon om mobbingen i denne rekkefølgen:

 1. spør den som blir mobbet.

 2. spør noen voksne som kan ha sett / kjenner til mobbingen.

 3. spør andre elever (helst uten å forsterke problemet / avsløre offeret.)

    

  2. Samtale med den som blir mobbet.

  Dersom det viser seg å være en mobbesak, skal man gjennomføre individuelle samtaler med både den som mobber og den som blir mobbet. Disse to skal aldri behøve å snakke sammen, eller sitte og vente på samtale i samme rom.

   

  Samtalen med den som blir mobbet skal være strukturert:

 • Fortell den som blir mobbet hva samtalen skal handle om (dempe stress)

 • Gi den som blir mobbet emosjonell støtte og forsikre vedkommende om at mobbingen skal stoppes.

 • Fortell den som blir mobbet hva du skal gjøre for å stoppe mobbingen.

 • Sørg for at den som blir mobbet lover å informere om eventuelle nye episoder med en gang.

 • Avtal nytt møte - Ukentlige samtaler en tid

 • Informer foresatte (per telefon) til den som blir mobbet om samtalen og videre oppfølging. Informer foresatte ved hver nye oppfølgingssamtale. 

   

  Det er viktig å presisere at vi (voksne på skolen) kommer til å følge nøye med mobberen og at vi kommer til å sette i verk tydelige konsekvenser dersom det ikke skjer. Den som følger opp saken skal ha jevnlige samtaler med den som blir mobbet.

  Når situasjonen er definert som mobbing skal den registreres (NB: Ledelsen gjør Enkeltvedtak) og tiltakene skal dokumenteres. Nærmeste leder skal informeres og graden av involvering avtales.  

   

  3. Stoppe Mobbing (samtale med mobber).

   

 • Gjennomfør en samtale med mobberen. Ved flere mobbere; gjennomfør samtalen med en av gangen. De bør ikke kunne samsnakke mens samtalene pågår. Still spørsmålene på følgende måte:

 • Hvorfor tror du at vi har denne samtalen?

 • Hva har skjedd?

 • Når hendte det?

 • Hva skjedde rett før situasjonen oppstod?

 • Hvem gjorde hva?

 • Evt: Hvorfor tror du at ……….. ble lei seg? Gjør avtaler. Mobberen foreslår 3 tiltak som han/hun selv kan gjøre for at mobbingen skal ta slutt og den som ble mobbet skal få det bra. De foreslåtte tiltakene skrives ned. Foresatte informeres per telefon om innhold i samtalen og om forslagene barnet kom med selv. Disse punktene er grunnlag for videre arbeid og det er disse punktene eleven selv, skole og hjem skal ha fokus på. Oppfølgingssamtale etter en uke og videre. Innhent opplysninger fra omgivelsene på forhånd. Spør mobberen: Hvordan har det gått med punktene du foreslo?  Har du klart å …. som du foreslo? Noter ned. Revider listen over punktene og gjenta oppfølgingssamtalen etter en uke igjen, og evt videre. Gå tilbake til saken etter noen uker og bekreft også overfor mobberen at nå regner vi med at saken er avsluttet – Vi må unngå et evig stempel som ”mobber”. Alle kan gjøre dumme ting innimellom – men nå har du rettet opp kursen og det er BRA!

   

 • Sørg for at alle som kommer med opplysninger blir beskyttet/anonyme. Dette gjelder spesielt offeret. Hevnaksjoner forekommer ofte og skolen er helt avhengige av at elevene stoler på at lærerne kan ta vare på dem.

   

  4. Konsekvenser ved mobbing.

  Det vanlige er å gi en advarsel først og sette inne konsekvenser dersom mobbingen ikke opphører. Noen ganger kan det være fordelaktig å sette inn konsekvenser med en gang. Dette gjelder i situasjoner hvor man mistenker at mobberen ikke tar saken alvorlig, eller at saken har pågått så lenge at den er blitt en viktig del av mobberens rolle/identitet. Dersom flere har prøvd å løse saken før deg kan det også være en god grunn til å sette inn konsekvenser umiddelbart.

   

  Vanlige konsekvenser er:

 • Å be foreldrene gjennomføre konsekvenser i hjemmet.

 • Å la eleven være inne i friminutt. Eller la eleven ha friminutt på andre tidspunkt enn de andre elevene.

 • Å la eleven være nær inspiserende lærer i et bestemt antall friminutt.

 • Å la eleven starte på skolen før de andre elevene, slik at offeret ikke blir plaget på veien til skolen.

 • Å la eleven slutte senere enn de andre elevene, slik at offeret ikke blir plaget på hjemveien fra skolen.

 • Å bytte klasse en periode eller permanent.

 • Å la eleven miste et privilegium eller en attraktiv aktivitet.

 • Å gi eleven undervisning utenfor klassen i en periode.

    

  5. Dersom ingenting fungerer.

  Dersom du har gjort alt og mobbingen pågår fremdeles må du ta opp saken på tverrfaglig møte og vurdere kontakt med Utdanningsetaten, politi, barnevern, hjemmeundervisning for mobberen eller sørge for at mobberen bytter skole.

 

6. Hva gjør du ved mistanke om trakassering, krenkende adferd eller mobbing fra voksen til barn, eller voksne imellom?

Trakassering, krenkende adferd eller mobbing fra voksne i skolesamfunnet, er fullstendig uakseptabelt og svært alvorlig. Slik adferd skal ikke forekomme ved Bolteløkka skole. Hvis du får informasjon om slikt, eller oppdager det selv:

 

 • Meld fra til rektor

 • Rektor samtaler med den det gjelder

 • Vedkommende får en skriftlig advarsel som legges i personalmappen.

 • En eventuell gjentakelse vil føre til innledning av oppsigelsessak, etter gjeldende bestemmelser