4. klasseklubb

Aktivitetsskolen på Bolteløkka ønsker at det skal være interessant å delta på AKS også for elevene på 4. trinn. Hver tirsdag er det 4. klasse-klubb med eget program.

Program høst 2018

I skolens ferier har vi alltid noe eget program for de eldste. I tillegg er det noen spontane aktiviteter som kun tilbys 4. trinn.