4. klasseklubb

Aktivitetsskolen på Bolteløkka ønsker at det skal være interessant å delta på AKS også for elevene på 4. trinn. Hver tirsdag og noen onsdager er det 4. klasse-klubb med eget program.

Program våren 2020

I skolens ferier har vi alltid noe eget program for de eldste. I tillegg er det noen spontane aktiviteter som kun tilbys 4. trinn.