Læringsrik mat på AKS

grønnsaker

Geitmyra Matkultursenter har stadig spennende tilbud til barn. Bolteløkka AKS har vært så heldige å bli plukket ut til et pilotprosjekt, "Læringsrik mat på AKS". Målet er å bidra til at AKS kan legge til rette for servering av bedre mat i tråd med de nasjonale kostholdsrådene og laget sammen med barna. Det inneholder en kursrekke for elever og ansatte. Vi får faglige råd og veiledning til vår aktivitetsskole. Vi får bistand til hvordan lage sunn og god mat på Bolteløkka innenfor våre rammer.

Våre mål med prosjektet er:

Større elevdeltakelse rundt måltidet på AKS. Dette gjør vi i samarbeid med skolen, i første omgang for elevene på 3. trinn. Elevene får en hel dags kurs med Geitmyra hvor de er med på innkjøp, lage mat, rydde og spise den gode maten.  I perioden frem til sommeren skal alle på 3. trinn ha 2 halve dager med matlaging. Da lager de mat til alle på AKS og er med på serveringen.

Enda bedre og sunnere mat på AKS. Vi får råd og tips om effektivisering, både når det gjelder planlegging, innkjøp og produksjon. 6 ansatte får en dags kurs med Geitmyra om å lage mat til mange.

At barna blir modigere til å smake på nye retter. Jo mer involverte elevene er i matlagingen, jo modigere er de til å smake.  Ved å involvere flere elever i alle aktivitetene rundt måltidet ønsker vi å skape større interesse og nysgjerrighet hos flere.     

Vi fortsetter selvfølgelig med de gode aktivitetene vi har rundt matlaging. Det er spesielt kurset "Små kokker" og matlaging som en del av programmet i skoleferier.

26. april inviterer vi familie og venner, et arrangement hvor barna serverer mat og Geitmyra og AKS forteller om prosjektet.