Halvårsplan vår 2020

Elevarbeid, nett

Halvårsplanen er en grov skisse av vårens program. Vi legger ut månedsplaner med flere detaljer. Ukeplaner blir hengt opp på basene.

Plan for vår 2020 finner du her.