AKS brosjyre 2020 2021

malte krus og origami på bord

Vi har laget en brosjyre som forhåpentlig vil gi svar på de spørsmålene elever og foresatte har angående AKS og oppstart. En del ting er annerledes på grunn av koronavirus og det er fortsatt noe usikkert hvordan vi kan organisere oss til høsten. Det betyr at det er noen forbehold, men at dere kan få et godt inntrykk av hvordan vi jobber og hva vi legger vekt på. I brosjyren finnes kontaktinformasjon om du har spørsmål.

Brosjyre for neste skoleår finner du her