Lokale planer

Rammeplanen for AKS i Oslo har 5 målområder for hva vi skal tilby elevene i AKS. Vi har utarbeidet lokal plan for hvert målområde. De ligger til grunn når vi planlegger kurs og temaer som vi tilbyr. Det gjør de også når vi kjøper inn utstyr og leker til hverdagsbruk.

I tillegg til de 5 målområdene har vi også laget en plan for Sosial kompetanse.